Nieuw Crooswijk

Plaats
Rotterdam

Opdrachtgever
OCNC Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk

Stedenbouwkundige
West 8

Ontwerp
2007

Realisatie
2012

Bruto vloeroppervlak
14.750 m2

51 appartementen en 24 woningen

Het Wandeloordgebied, gelegen in de laat 19e / vroeg 20e eeuwse wijk Crooswijk te Rotterdam, is tussen de Boezemlaam, de Paradijslaan, de Rusthoflaan en de Kerkhoflaan gesloopt om plaats te maken voor circa 660 nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen. Het doel van deze herontwikkeling is de oprichting van een eigentijdse stadswijk met een aantrekkelijke diversiteit aan woningen en woonvormen dicht bij het centrum van Rotterdam, genaamd Nieuw Crooswijk.

Het Stedenbouwkundig Masterplan van West 8 voorziet in een structuur van groene lanen, die door middel van dwarsstraten met elkaar worden verbonden. De lanen en straten omsluiten bouwblokken die pandsgewijs worden verkaveld. Binnen de bouwblokken wordt een parkeervoorziening onder dek gerealiseerd, waarop zich de prive-terrassen van de woningen en de collectieve binnentuin bevinden. Op architectonisch niveau zet het Masterplan nadrukkelijk in op rijk gedetailleerde gevels van metselwerk, analoog aan het oude ‘Crooswijkse detail’, zoals dat in de wijk veel voorkwam. In Wandeloord worden de bouwdelen pandsgewijs door zes verschillende architecten ontworpen. JSA neemt 5 appartementengebouwen en 30 grondgebonden woningen voor zijn rekening. In de eerste fase - bestaande uit twee gesloten bouwblokken aan de Boezemlaan - realiseert JSA hiervan 51 appartementen in 3 gebouwen en 12 eengezinswoningen.

Het meest in het oog springende element in de door JSA ontworpen gebouwen is de erker. Nagenoeg alle woningen en appartementen hebben een eigentijdse versie van de erker zoals die ook in het oude Crooswijk veel voorkwam. In de appartementengebouwen worden de erkers en de ramen ingelegd in wit gestuukte gevelbanden, tussen enigszins vooruit geschoven borstweringen van metselwerk. Bij de grondgebonden woningen verschijnt op de woonverdieping een groot bloemkozijn aan de straatzijde. Het metselwerk rond het bloemkozijn wordt in zogenaamd blokverband aangebracht; De bakstenen worden daarbij in paren van drie afwisselend verticaal en horizontaal gemetseld, wat een uitgesproken textuur en detaillering van het metselwerk oplevert.

Fotografie: Luuk Kramer

download pdf

naar site NC2018