Stedelijk Interieur, februari 2007
'Openbaar maar niet publiek; Hoe doe je dat?,' Miriam Boschaart, pp 8-11.
03.2007
Met verwijzing naar het boek 'Prive terrein' wordt in dit artikel ingegaan op de juridische aspecten van 'privaat beheerde woondomeinen.' In het artikel wordt o.a. door medeauteur van' Prive Terrein' en jurist Aart van Velten uitleg gegeven over een viertal rechtsvormen die in Nederland regelmatig worden toegepast: appartementsrecht, mandeligheid, erfpacht en erfdienstbaarheden.