Stedelijk Interieur
‘Privaat geld; Wie betaalt zijn eigen omgeving?’, Ronald Bruins, pp 30-33.
08.2005