De Architect, juli - augustus 2002
‘Esthetische precisie; Orthodontistenpraktijk van Jeroen Schipper te Zwolle’, Klaske Havik, pp 46 - 49.
07.2002