De Architect, april 2001
‘Woontorens met wintertuinen; 28 appartementen in Deventer’, Klaske Havik, pp 64 - 65.
03.2001