De Architect, oktober 2012
'1e blok Wandeloord Nieuw Crooswijk', Harm Tilman, pp. 22-28
10.2012
In de oktober editie van het tijdschrift de Architect is het recent gerealiseerde project van JSA in Nieuw Crooswijk gepubliceerd. In een thema-artikel over stedelijke vernieuwing wordt het eerste bouwblok in het Wandeloordgebied door Harm Tilman uitgebreid besproken.

naar artikel in de Architect