IW magazine, nr. 70, november 2009
'Installation Field 14, Houten, The Netherlands', Rowena Liu, pp. 58-61
11.2009
Publicatie over het project 'Installatie Terrein 14' in Houten in het Taiwanese tijdschrift IW magazine.