De Architect, juni 2009
'Dicht, dichter, dichtst. VOC Cour en Westerkaap I en II in Amsterdam', Marieke van Ouwerkerk, pp. 52-61
06.2009
Artikel over de oplevering van de nieuwbouw op het Westerdokseiland in Amsterdam, de laatste herontwikkelde locatie langs de zuidelijke IJ-oevers na het wegtrekken van de (haven)activiteiten. Het gebied kent een zeer hoge bebouwingsdichtheid, met forse bouwblokken rondom binnenhoven. Het programma bestaat naast woningen uit kantoor- en bedrijfsruimten.
Westerkaap I en II en de VOC Cour worden uitgebreid gedocumenteerd; JSA heeft 4 van de 14 gebouwen rondom de VOC Cour ontworpen.