Krisis; tijdschrift voor actuele filosofie, 2008 issue 2
'Voor een beperkt publiek', David Hamers en Joost Tennekes , pp18- 36
02.2008