Noorderstrand Nesselande

Plaats
Rotterdam

Opdrachtgever
Nieuw Vastgoed en De Langen & van den Berg

i.s.m.
Felixx, Merosch,Theo van Leur

Ontwerp
2018

Bruto vloeroppervlak
13030 m2

52 woningen aan de Zevenhuizerplas

Het Noorderstrand vormt de meest noordelijke beëindiging van het strand aan de Zevenhuizerplas in Nesselande. Het voormalige slagenlandschap in de Eendragtspolder is vanwege zandwinning deels in de jaren zeventig van de twintigste eeuw en deels begin eenentwintigste eeuw afgegraven. In het masterplan en in de reeds gebouwde architectuur is ingezet op de sfeer en identiteit van een Zuid-Europese badplaats.

Het Noorderstrand is gelegen op de overgang van deze twee landschappelijke identiteiten waar we op verschillende schaalniveaus sterk op willen inzetten; enerzijds de Mediterrane badplaats-ambiance en anderzijds het frisse en groene Hollandse slagenlandschap. Binnen de twee landschappen van het Noorderstrand is een raamwerk van openbare ruimte opgezet.

Met een nieuw duinlandschap wordt een uniek landschapstype en woongebied in Nesselande geïntroduceerd. Naast duurzaam grondgebruik (de grond van de duinen komt uit hetzelfde plangebied) houden de duinen het woongebied van het Noorderstrand ook uit de wind van de Zevenhuizerplas, met een prettig woonklimaat tot gevolg. De promenade wordt verlengd en verbindt het nieuw te maken plein op de noordelijke kop van het projectgebied met de Siciliëboulevard. Zodoende wordt een vervolg gegeven aan de flaneerroute langs het strand én door de duinen met het nieuwe plein als aantrekkelijke (eind)bestemming.

De strandwoningen in het duin gebied zijn geclusterd in kleine blokjes, waardoor meer doorzichten vanaf de dijk ontstaan die optimaal zicht op het water bieden. Aan de strandzijde is de woonverdieping - tezamen met het mee ontworpen terras - 1,5 meter opgetild tov het entreepeil. Door de hogere ligging aan de promenade, het lager gelegen strand en door de natuurlijke vegetatie met schapenhekwerkjes in het duinlandschap, wordt de privacy van de strandwoning gewaarborgd.

De architectuur van de strandwoningen benadrukt zowel de plastiek van het blok als die van de individuele woning, waarmee een grote mate van sculpturaliteit ontstaat, die typisch is voor huizen op een strand locatie.

Aan de oostkant van de Kretalaan vormen de karakteristieke groene slagen het fundament voor een groen en waterrijk woonmilieu. We sluiten hier aan op de verschillende eilanden aan de noordkant van de plas en Waterwijk. De Kretalaan vormt de ruggengraat van dit gebied met haaks daarop een vijftal groene wooneilanden. De vergroting van de afstand vanaf de Kretalaan vergroot het gevoel van het wonen op en aan het water. Aan de landtongen komen de steigerwoningen te liggen. De steigerwoning is een split level woning, met een verblijf onder het waterpeil en met een terras met aanlegsteiger op palen aan het water.

Op het plein staat het appartementengebouw die het plan beëindigd als een boekensteun. Het gebouw is daarbij geïnspireerd op een pier, een langwerpig volume op poten. De verdiepingshoogte van de begane grond is 4 meter. Met een transparante plint om zoveel mogelijk zicht op de plas en de polder te waarborgen. De woningen op de bouwlagen boven de plint zijn binnen een grid opgenomen dat aan de noordgevel naar het noordwesten en aan de zuidgevel naar het zuidwesten knikt. Zodoende wordt enerzijds de oriëntatie op de late middag- en avondzon verbeterd en anderzijds het uitzicht op de plas en het strand geoptimaliseerd. De ruime buitenruimtes worden om en om op de avondzon en op het uitzicht over de plas gesitueerd, waardoor in de gevel een ruimtelijk dambord patroon ontstaat van buitenruimtes en gevelpuien.

Ism bureau Merosch is in het plan op meerdere vlakken ingezet op duurzaamheid. Naast duurzaam grondgebruik wordt met de aanleg van de oevers een vervolg gegeven aan de onderwatertuin van de Zevenhuizerplas, een zeer bio diverse onderwaterwereld, en worden tevens oevers gecreëerd die een habitat vormen voor vogels, kikkers en insecten. De verschillende landschappen, duin en oever, zorgen vervolgens voor een rijke diversiteit aan flora en fauna. De woningen en appartementen zijn energieneutraal ontworpen en voorzien van PV panelen en groendaken.

Beelden: Theo van Leur