XS Deluxe Rijnkade

Plaats
Utrecht

Opdrachtgever
Synchroon

Ontwerp
2015

Bruto vloeroppervlak
5.000 m2

Ontwikkelvisie voor 73 micro-appartementen

Een belangrijk onderdeel van de aanpak voor het Stationsgebied is het herstellen van de Catharijnesingel als complete singel rondom de binnenstad. De belangrijkste doelstelling van de invulling van de voorzetlocatie ‘Parkeergarage Rijnkade’ is om de woonfunctie in dit deel van de stad te versterken en het Stationsgebied levendiger, attractiever en veiliger te maken. Ons plan XS Deluxe Rijnkade geeft aan deze ambitie een duidelijke invulling.

XS Deluxe Rijnkade staat als een slanke, zelfstandige toren voor de Rijnkade garage, in de rooilijn van de V&D. Het gebouw van de huidige parkeergarage wordt door de nieuwe toren aan het oog onttrokken, maar blijft wel goed toegankelijk. Door het constructieve stramien van het voorzetgebouw precies af te stemmen op de structuur van de achterliggende garage passen beiden naadloos op elkaar. Daarbij wordt de zichtbaarheid en uitstraling van de Rijnkade garage juist sterk verbeterd, doordat deze deel gaat uitmaken van de levendig geprogrammeerde plint van het nieuwe woongebouw.

Boven de publiek toegankelijke plint van XS Deluxe Rijnkade bevinden zich de appartementen, die door een royale lobby aan de kadezijde toegankelijk zijn. De micro appartementen worden iedere 3 lagen ontsloten door een centrale corridor. Deze ‘hotel ontsluiting’ biedt toegang tot de onder- en boven gelegen doorzon-units en de links en rechts van de corridor gelegen panorama-appartementen. De appartementen verschillen typologisch, maar zijn in de basis allemaal tussen de 30 en 40 m2 groot. Doordat het mogelijk is deze basisunits op verschillende manieren te koppelen tot grotere eenheden, kan maximaal aangesloten worden op de wensen van geïnteresseerden in XS Deluxe appartementen op de Rijnkade. Het gebouw is daarmee uitermate flexibel; een heel scala aan verschillende appartementen – indien gewenst in een bandbreedte tussen de 25 en 80 m2 - kan tailor made worden samengesteld. Op de corridor verdiepingen is daarbij ruimte voor diverse collectieve voorzieningen, waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. Hier komen immers 3 verdiepingen samen, of terwijl 24 voordeuren op elke corridor.

Het toevoegen van publiek programma in de onderste lagen van de toren kan de gevelwand aan de Rijnkade weer in een representatieve voorkant veranderen en de aansluiting met het naastgelegen en nieuw te bouwen Poortgebouw maken. De verschijningsvorm van XS Deluxe Rijnkade is bijzonder. De stapeling van de verschillende woonunits komt expressief tot uitdrukking in de driedimensionale gevelcompositie. 

visuals: A2Studio