Porseleinen Hof, Spoorzone

Plaats
Delft

Opdrachtgever
Synchroon

Ontwerp
2015

Bruto vloeroppervlak
11.300 m2

63 appartementen, 33 woningen & bedrijfsruimte

Porseleinen Hof is als onderdeel van Veld 8 gesitueerd in de westelijke uitloper van het Spoorzonegebied en wordt gezien als een hoeksteen van het plangebied. Deze hoeksteen wordt gevormd door een hoogte accent. Door dit kavel met het naastgelegen laagbouwkavel te verenigen is Porseleinen Hof als integraal bouwblok ontworpen, waarin het parkeren, de collectieve binnentuin, de woningen en de toren optimaal op elkaar zijn afgestemd en verweven tot een aangenaam en gedifferentieerd woonmilieu. De basis wordt gevormd door een rationele bouwstructuur, waarbij de parkeervoorziening op maaiveld en de daarboven gelegen woningen op het dek naadloos op elkaar aansluiten. 

Deze heldere structuur maakt het mogelijk om de bouwmassa te geleden, waarmee architectonisch uitdrukking wordt gegeven aan het gedifferentieerde programma dat wij op deze locatie voor ogen hebben. Geen uniform, hermetisch gesloten en naar binnen gekeerd bouwblok, maar een aangenaam gedifferentieerd en uitnodigend binnenstedelijk woonmilieu, dat goed verankerd wordt in zijn omgeving en aansluiting vindt op de water- en groenstructuur die manifest deel uitmaakt van het raamwerk van Nieuw Delft. Een ambitie die in het Masterplan ‘Zicht op Delft’ als volgt mooi wordt omschreven: “.. een gedifferentieerd stadsbeeld dat de bestaande karakteristiek respecteert zonder zich daar volledig naar te voegen.”

De belangrijkste dragers van Porseleinen Hof zijn; de markante toren aan de Papsouwselaan - die als een baken de entree van Nieuw Delft aan de westzijde van het plangebied markeert; de overkluisde parkeervoorziening - waar bovenop een weelderige binnentuin wordt voorgesteld; de stedelijke trappen naar het binnenhof - die het bouwblok openen naar het aangrenzende water en het naastgelegen pocket park; en de sculpturale verschijningsvorm - die er voor zorgt dat Porseleinen Hof van alle zijden verschillend en passend in het straatbeeld verschijnt.

Visuals: A2Studio

download PDF