Waterrijk, Mozaiek

Plaats
Woerden

Opdrachtgever
Heijwaal c.v.

Stedenbouwkundige
West 8

i.s.m.
Mix architectuur

Ontwerp
2014

Realisatie
2017

Bruto vloeroppervlak
5.450 m2

17 appartementen en 21 eengezinswoningen

Grenzend aan de natuurplas Breeveld en de recreatieplas Cattenbroek biedt het stedenbouw- kundige plan Waterrijk van West 8 in Woerden plaats aan 900 woningen op 4 wooneilanden met een aan de historische ‘Hollandse waterstad’ refererend karakter.

Het plan Mozaiek, gelegen op het meest zuidelijke eiland van Waterrijk en direct grenzend aan de plas, kenmerkt zich door een pandsgewijze opbouw van een gesloten bouwblok, waarbij het parkeren op maaiveld op het binnenterrein is opgelost. Op de kop van het eiland ontstaat in 4 fasen een gevarieerd ensemble van stadswoningen, oeverwoningen, promenadewoningen en appartementen.

Het project bestaat uit 56 grondgebonden woningen, 23 appartementen en een horeca ruimte. De panden zijn afwisselend door Mix en JSA ontworpen, waardoor een grote mate van diversiteit in de gevels van de bouwblokken ontstaat. Geen lange reeks gelijke woningen, maar verschillend ontworpen huizen naast elkaar. JSA ontwerpt in opdracht van Heijwaal, 21 grondgebonden woningen en het  appartementen- gebouw  met 17 appartementen en de horeca ruimte op de begane grond.

De kwaliteit van het plan begint bij de locatie. Vanaf de nieuwe brug bereik je het eiland aan de oever van de recreatieplas. Hier rijzen de individuele panden op uit het water. Deze oeverwoningen met houten terrassen grenzen direct aan de plas. Een intiem, slingerend woonstraatje vormt de overgang tussen de oeverwoningen en de stadswoningen. Langs hagen en statige baksteen gevels is de plas aan het einde van de straat al zichtbaar. Hier vormt het oeverpark een mooie overgang met de statige panden langs de promenade, die volledig georiënteerd zijn op het water en haar groene oevers. De twee appartementen- gebouwen zijn herkenbaar als markante hoekstenen. Door de toepassing van grote vensters, ruime balkons en privéterrassen is de beleving van deze bijzondere plek geoptimaliseerd.

Fotografie: Mix

naar website Mozaiek