Vijverbuurt Zestienhoven

Plaats
Rotterdam

Opdrachtgever
ABB

Stedenbouwkundige
Gemeente Rotterdam

Ontwerp
2012

Bruto vloeroppervlak
250+ m2 (per villa)

Vrijstaande villas in 3 typen

De opdracht behelst het ontwerp voor 3 verschillende villa typen, aan de Buys Ballotlaan te Rotterdam, gelegen in de Vijverbuurt in Park Zestienhoven. Dit gebied - tussen het centrum van de stad en het vliegveld Zestienhoven - wordt in de komende jaren verder ontwikkeld tot een aantrekkelijk buitenstedelijk en groen woonmilieu, direct ten noorden van het centrum.

De Villalaan (Buys Ballotlaan) kenmerkt zich door diepe - aan het water gelegen - kavels aan de oostzijde van de straat en relatief brede, ondiepere kavels aan de westzijde. Beide type kavels verschillen wezenlijk qua bezonning, oriëntatie en verhoudingen. Bij de vrijstaande woningen bepaalt de keuze van de kavel hiermee grotendeels het woningtype. Voor de kavels aan de oostzijde van de laan is een traditioneel, of in de diepte georiënteerd woningtype wenselijk. Voor de kavels aan de westzijde ligt - gezien de geringere diepte van de tuin - een gedraaid, of in de breedte georiënteerd type meer voor de hand.

Voor de vrijstaande woningtypen (A & B) zijn plattegronden ontwikkeld die optimale vrijheid bieden voor volume uitbreidingen. De basistypen zijn krachtige architectonische dragers die vrijheid permitteren. De ontsluiting van de woningen is strategisch ontworpen, waardoor de koper de woning naar verschillende zijden kan uitbreiden. Type C is de twee onder een kap woning. Organisatorisch is de plattegrond gelijkend aan die van type A en type B. Type C wordt echter standaard uitgevoerd met een kap, dwars op de laan. Ondanks de variatie die door de kopersopties zal ontstaan, zullen de woningen als een familie herkenbaar zijn. Door het zoeken naar een zorgvuldige balans tussen overeenstemming en afwijking in de architectuur, materialisatie en detaillering, zullen de verschillende woningen een evenwichtige eenheid vormen, die past bij het voorname profiel van de Villalaan.

download pdf