Hogeweg Blok 1

Plaats
Amersfoort

Opdrachtgever
De Alliantie

Stedenbouwkundige
KCAP

Ontwerp
2011

Realisatie
2016

Bruto vloeroppervlak
17.075 m2

Bouwkosten
14.800.000 euro

90 huur- en koopwoningen, een hostel & bedrijfsruimten

Aan de oostzijde van Amersfoort zal de entree tot de stad de komende jaren op de schop gaan. Hiervoor wordt het profiel van de hoofdontsluiting tot het centrum, de Hogeweg, drastisch gewijzigd. Waar de Hogeweg in de bestaande situatie een rijweg in het groen is tussen de naoorlogse wijken Liendert en Schuilenburg, zal deze in de toekomst wijzigen in een stedelijke laan die aan weerszijden door gesloten bouwblokken wordt geflankeerd. Daarbij wordt aan de meest oostelijke zijde van het ontwikkelingsgebied een ongelijkvloerse kruising met de Hogeweg gerealiseerd, die de aanpalende wijken beter met elkaar zal verbinden. Deze traverse, de Buurtas genoemd,  wordt aan de westzijde begrensd door 2 bouwblokken, die tezamen de nieuwe entree tot het centrum markeren. Het stedenbouwkundig plan voor de herstructurering van het Hogewegkwartier - groot ongeveer 850 woningen - is gemaakt door KCAP.

Het eerste bouwblok dat wordt gerealiseerd aan de Buurtas, ten noorden van de Hogeweg, wordt ontworpen door JSA, in opdracht van de Alliantie. Dit eerste plandeel bestaat uit een mix van verschillende functies en bouwdelen, in de vorm van een gesloten bouwblok dat op een verdiepte parkeergarage, rondom een groene binnenruimte is gelegen. Het totale programma bestaat uit 90 huur- en koopwoningen, een hostel voor drugsverslaafden voor het Leger des Heils en bedrijfsruimten en kleinschalige commerciĆ«le voorzieningen in de plinten aan de Buurtas en de Hogeweg.

Het ontwerp zoekt zowel aansluiting bij de typologie van het nieuwe stedenbouwkundige plan, met zijn gesloten bouwblokken die zijn opgebouwd uit verschillende programmatische korrels, als bij de beeldtaal van de wederopbouwarchitectuur in de directe omgeving, met zijn lichte kleurstelling en witte betondetails. Daarbij is een evenwichtige adressering van de woningen, het hostel en de bedrijfsruimten een belangrijk uitgangspunt geweest. Alle buitenzijden van het bouwblok worden geactiveerd door het maken van entrees; zowel aan de kleinere straatjes, als aan de meer publieke ruimten zoals de Hogeweg en de Buurtas. De binnentuin is daarentegen juist een oase van rust en groen, waar alle woningen op uitkijken, en waar ruimte is voor individuele tuinen en een grote collectieve tuin.

Fotografie: Fred Oosterhuis