Vercaemersite

Plaats
Oostende (B)

Opdrachtgever
Oostendse Haard

i.s.m.
CIMKA

Ontwerp
2010

Bruto vloeroppervlak
9.352 m2

80 appartementen, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

In het kader van een Europese aanbesteding heeft JSA samen met CIMKA haar visie verbeeld op de bouw van een royaal appartementencomplex in de Belgische kustplaats Oostende.

De locatie is gelegen aan de uiterste rand van de Wellington golfbaan en wordt ontsloten door de doorgaande route door Oostende naar de kust. De locatie bevindt zich op de grens van twee werelden; een formele en een informele.

Vanuit de contextuele analyse en het programma is het gebouwconcept ontwikkeld, waarbij de inplanting van het gebouw op de site de bestaande aanwezige kwaliteiten zou moeten versterken. Het groen van de Wellington golfbaan is dan ook doorgetrokken tot aan de uiterste randen van de locatie. Op de locatie zelf is een compact en solitair gebouw ontworpen welk optimaal gebruik maakt van de bezonning en het uitzicht.

Het gebouw bevindt zich op een lichte glooiing in het landschap, onder deze glooiing bevindt zich de ondergrondse parkeergarage. Op de begane grond zijn het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang gesitueerd welk elk aan een zijde van het gebouw de beschikking hebben over een eigen buitenruimte. Royale entreehallen op de begane grond geven toegang tot de bovengelegen appartementen.

De appartementen zijn gerangschikt rondom een gemeenschappelijk atrium en een serie gestapelde decks. In combinatie met grote vensters in de appartementen ontstaan doorzichten van de binnenwereld naar de buitenwereld en ontstaat een ruime, lichte en levendige ruimtelijke ervaring.

visualisaties: A2STUDIO

naar website CIMKA

download pdf