Drijhoekse Hoeven

Plaats
Geel (B)

Opdrachtgever
Geelse Bouwmaatschappij

Ontwerp
2009

Bruto vloeroppervlak
14.500 m2

Terrein oppervlak
1,9 ha

Open Oproep 17, 112 sociale huurwoningen

In het kader van Open Oproep 17 van de Vlaams Bouwmeester is JSA geselecteerd om een plan te maken voor 112 sociale huurwoningen op de locatie Drijhoek te Geel. De locatie is perifeer gelegen, aan de toekomstige groene hoofdas naar het centrum. In de huidige situatie, waarbij een viertal woontorens - met ondergelegen kelders - verdeeld is over het terrein, wordt duidelijk dat de overmatig aanwezige openbare ruimte niet optimaal wordt gebruikt en niet de gewenste uitstraling heeft van een groene parkachtige woonomgeving. Een concept met urban villa’s, als geschetst in de opgave, is daarmee ons inziens niet passend bij de gewenste kwaliteiten op deze plek.

Ons voorstel introduceert een model waarbij de afzonderlijke gebouwen geclusterd zijn, rondom een aantal collectieve binnenhoven. Hiermee wordt typologisch gerefereerd aan een ruraal archetype - de boerenhoeve - terwijl ruimtelijk een oplossing wordt geboden voor het differentieren van de openbare ruimte. Een opzet met gebouwen in verschillende groottes, ontsloten aan een gemeenschappelijke hof, met prive balkons aan de buitenzijden uitkijkend over het omringende parkachtige landschap.

Binnen deze opzet worden drie van de vier halfverdiepte kelderbakken hergebruikt en uitgebreid om het parkeren voor de bewoners uit het zicht op te lossen. Zowel vanuit compositorische als vanuit praktische overwegingen staan de nieuwe bouwblokken gegroepeerd rondom de te behouden kelders van de gesloopte torens. De kelders worden voorzien van een nieuw dak, dat als dek in de hof verschijnt en voor meerdere functies bruikbaar is. Te denken valt aan een kinderspeelplek met zandbak, een petanquebaan met zitbankjes of een kruidentuin met picknick tafels. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het aantrekkenlijk om de bestaande kelders te hergebruiken; waarom weggooien als we kunnen recyclen...

download pdf