Pleisterplaats

Plaats
Krimpenerwaard

Opdrachtgever
Bouwfonds

i.s.m.
FT Studio en Van Wijnen Projectontwikkeling

Ontwerp
2008

Prijsvraag: Good Red Super Green

In de afgelopen decennia is het openhouden van het groene hart een van de constanten in het ruimtelijke ordeningsbeleid gebleken. Maar is de kwaliteit van het groene hart goed beleefbaar en in hoeverre is het instandhouden voor boeren economisch haalbaar?

De prijsvraaginzending focust op het gebied tussen Rotterdam en Utrecht: de Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Alblasserwaard. Door de natuurlijke barrières die de rivieren Hollandsche IJssel, Lek en Waal vormen is het gebied haast ongerept gebleven.

Om het veenweidelandschap op termijn te kunnen behouden is het nodig dat het gebied zich voldoende sociaal economisch ontwikkelt. Het is ons voorstel om een aantal pleisterplaatsen te creëren die temidden van het landschap voor een verblijf van kortere of langere duur kunnen dienen. De pleisterplaatsen staan in verbinding met omliggende steden door middel van recreatieve routes. De metafoor voor de pleisterplaats is het klooster, waarbinnen een diversiteit aan gebouwde en groene programma elementen zijn besloten en er ruimte is voor werk en ontspanning, ontmoeting en afzondering.

De pleisterplaatsen worden gekoppeld aan bestaande lintstructuren. In de Krimpenerwaard wordt de pleisterplaats gesitueerd op de grens van bestaand weidelandschap en het te ontwikkelen natuurgebied. Voormalige bedrijfsgebouwen worden afgebroken en in ruil daarvoor wordt een nieuw programma ontwikkelt. Karakteristieke en cultuurhistorische waardevolle bebouwing wordt hergebruikt en vormen een aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe bebouwingstypologie.

De pleisterplaats richt zich niet uitsluitend op forensen, recreanten of mensen die lokaal wonen en werken, maar beoogt een mengvorm te zijn, waarbij de agrarische sector een centrale plek behoudt.

Pijlers voor beheer van landerijen worden gevormd door boerderijen die een dubbelfunctie hebben. De gebouwde voorzieningen bestaan uit voorzieningen voor toerisme, cultuur en maatschappij. De clusters met wonen omvatten het beheer van kleinschalige collectieve groengebieden.

download pdf