Park Spangen

Plaats
Rotterdam

Opdrachtgever
Stichting Spangmaker

Ontwerp
2007

Ideeƫnprijsvraag: Spangmaker

In de beeldvorming van de stad Rotterdam staan vaak de rivier de Maas en de daaraan gerelateerde havenactiviteiten centraal. Maar er is een groeiend besef ontstaan dat niet alleen een sterke economie, lees haven, maar ook een aantrekkelijke binnenstad een belangrijke pijler is. Rotterdam wil een aantrekkelijke stad zijn om te werken Ć©n te wonen. Door bestaande groene structuren van ‘de Maas tot de Rotte’ met elkaar te verbinden ontstaat een omvangrijke lineaire parkzone. Het gebied tussen Spangen en Kleinpolder, dat in ruime zin onderwerp is van de prijsvraagopgave, is binnen deze parkvisie Rotterdam een belangrijke ‘missing link.’

De potenties van de locatie zijn het grote aantal voorzieningen, attracties en activiteiten die op dit moment al aanwezig zijn. De zwakke plekken zitten vooral in het loskorrelige karakter van het gebied, waarbij de verschillende voorzieningen beperkt met elkaar verbonden zijn. Door het verstevigen van de groene structuur worden de verschillende private initiatieven, die in de omgeving van Spangen nu losse scherven vormen, ingebed. Zo ontstaat een verbinding tussen de buurten onderling en worden de wijken vanaf de Maas tot aan de Rotte aaneengeregen.

Park Spangen is in potentie al aanwezig: Knelpunten worden omgezet in kansen, bestaande attracties worden verbonden en verbindingen op een groter schaalniveau worden versterkt. Hierdoor ontstaan nieuwe plekken, voorzieningen en gebruiksmogelijkheden, die als een katalysator op de gewenste ontwikkeling van Spangen zullen werken.

Park Spangen ontstaat vooral door obstakels te verwijderen, grond te verschuiven en belemmeringen open te breken. De in het gebied aanwezige hoogteverschillen (dijklichamen, spoorwegviaduct en Horvathweg) die nu belemmerend werken en het terrein opdelen in vele kleine niet functionele restruimten, kunnen ingezet worden om een intrigerend stadspark te maken. Met een beperkt aantal middelen kunnen verbindingen onder en bovenlangs gemaakt worden waarmee de vele kleine restruimten aaneen gesmeed worden tot een royale groene en recreatieve drager.

download pdf