Strijp S

Plaats
Eindhoven

Opdrachtgever
Stichting Trudo

Ontwerp
2007

Manifestatie

In het kader van de Manifestatie Strijp S is een groep in Eindhoven afgestudeerde architecten/archiprix genomineerden uitgenodigd om hun visie te geven op de transformatie van het voormalige fabrieksterrein van Philips nabij het centrum van Eindhoven.

De bijdrage van JSA aan deze manifestatie spitst zich toe op het hergebruik van het leidingentrace aan de achterzijde van het gebouw ‘de Hoge Rug’. Voorgesteld wordt het trace te gebruiken om de begane grond van de Hoge Rug te vergroten. Het leidingentrace wordt hierbij benut als verbindende Galleria, met als inzet de gewenste bazar op deze locatie royaal te faciliteren en optimaal te huisvesten; BIG BAZAR STRIJP S.

JSA stelt hiervoor de volgende aanpassingen voor:
Het leidingentrace wordt over de volle lengte van de Hoge Rug gehandhaafd, waarbij aan de bovenzijde van de constructie een glazen dak wordt aangebracht. De bestaande leidingen worden gebruikt om een intrigerend industrieel filigrain in het dak te maken, dat de BIG BAZAR opluistert met een schouwspel van licht en schaduw.

De eerste verdiepingsvloeren van de Hoge Rug worden deels verwijderd. Hierdoor ontstaat een grote hoge en lichte ruimte op maaiveld. Alleen ter plaatse van het middelste travee wordt de vloer behouden. Deze ‘catwalk’ fungeert als ontsluiting van de bovenliggende vloeren, als snelle verbinding van hal naar hal of als uitzichtpunt om de BIG BAZAR van bovenaf te bekijken. De bovenliggende verdiepingsvloeren hebben voldoende daglichttoetreding en blijven intact.

Grenzend aan de Galleria worden de puien in de Hoge Rug over twee verdiepingen verwijderd. Hierdoor komt het daglicht beter en dieper in de ruimte, en wordt de footprint gemaximaliseerd. Aan de andere zijde worden de getoogde hallen bij de grote ruimte op de begane grond betrokken; BIG BAZAR loopt nu van de Galleria tot aan de Torenallee en is op deze wijze royaal gekoppeld aan de openbare ruimte.

download pdf