Tweede maaiveld DHL

Plaats
Den Haag

Opdrachtgever
het Industrieschap de Plaspoelpolder

i.s.m.
Innovative Solution Developers

Ontwerp
2007

Bruto vloeroppervlak
7.000 m2 - 11.500 m2

Haalbaarheidsstudie

Industrieschap ‘de Plaspoelpolder’ heeft de mogelijkheid om op een deel van het DHL kavel, gelegen aan de Waalhavenlaan te Ypenburg, een tweede maaiveld te ontwikkelen. Voorwaarde daarbij is onder meer dat de huidige functie van het maaiveld, waaronder het opstellen van trucks bij de ‘loading docks,’ behouden blijft.

In de haalbaarheidsstudie is bestudeerd wat het toevoegen van bedrijvigheid op een tweede maaiveld ruimtelijk en programmatisch kan betekenen voor de uitstraling en het functioneren van het Bedrijvenpark Ypenburg. De belangrijkste vraag op voorhand is of investeringen die gemoeid zijn met het maken van een tweede maaiveld opwegen tegen de uitgifte van deze ‘gronden’ voor bedrijvigheid. Om deze afweging te kunnen maken is de constructie van het dek uitgewerkt en is een kostencalculatie gemaakt.

De afrasteringen rondom de terreinen van DHL en Wereldhave, en vooral ook het ontbreken van groen langs de ‘binnenstraten’, geven het Bedrijvenpark Ypenburg een louter functionele en haast ‘unheimische’ uitstraling. Met deze haalbaarheidsstudie wordt het groen op het terrein van DHL, zoals deze in het beeldkwaliteitsplan is overeengekomen, weer op de agenda gezet.

Om de bandbreedte van de haalbaarheid van een tweede maaiveld te verkennen zijn een minimum en een maximum model gehanteerd. Het minimum model gaat uit van laagwaardige bedrijvigheid. In het maximum model wordt meer hoogwaardige bedrijvigheid, waaronder kantoorfuncties tot 4 lagen voorgesteld en is de bebouwing ook toegankelijk vanaf de straat.

Het doortrekken van de Laan van Ypenburg wordt met name in geval van het maximum model noodzakelijk geacht. Feitelijk vindt er een omkering van de oriƫntatie plaats. Voor wordt achter. Laan van Waalhaven wordt een echte binnenstraat en Laan van Ypenburg wordt een centrale as.

download pdf