Sancta Maria

Plaats
Noordwijk / Noordwijkerhout

Opdrachtgever
Blauwhoed Eurowoningen

Stedenbouwkundige
Karres en Brands Landschapsarchitecten

i.s.m.
Inbo Woudenberg, DPI

Ontwerp
2007

Terrein oppervlak
44 ha

84 luxe villa's
Het ontwerp betreft een plan voor de herontwikkeling van het voormalige psychiatrisch centrum Sancta Maria, gelegen in de binnenduinrand op de gemeentegrenzen van Noordwijk en Noordwijkerhout. Binnen de uitgeschreven tender richt het ontwerp zich op hergebruik van de aanwezige bebouwing en op toevoeging van 84 luxe villa’s aan het bestaande parkachtige landschap.

Het voorlopig stedenbouwkundige plan (van Karres en Brands landschapsarchitecten) sluit nauw aan bij al aanwezige kwaliteiten en heeft als voornaamste oogmerk deze te behouden en waar nodig te versterken. Hiervoor is een helder ruimtelijk concept bedacht, dat een viertal zones onderscheidt: Park, Bosrand, Bebouwde kamers en Onbebouwde kamers. Dit stedenbouwkundig raamwerk is door JSA als uitgangspunt genomen, en op onderdelen verder ontwikkeld. Daarnaast heeft JSA zes zeer uiteenlopende woningtypes ontworpen.

In het Park, in het hart van het plangebied, liggen de voormalige ziekenhuis gebouwen. Naast een aantal bijzondere functies worden deze hoofdzakelijk omgevormd tot appartementengebouwen.

In de Bosrand worden 41 kavels uitgegeven om Boswoningen te maken. Hiervoor wordt voor iedere woning een zogenaamde groene kamer gemaakt; een incisie in het bos. JSA heeft voor deze kamers drie verschillende Boswoningen ontworpen, allen gekenmerkt door hun expliciete relatie met de omgeving.

In de Onbebouwde kamers, aan de buitenzijden van het plangebied, wordt ruimte gemaakt voor zeven Bosvilla’s. Deze royale woningen liggen aan een open groene ruimte, met het bos in de rug. De Bosvilla van JSA kenmerkt zich door een rijk programma en een ruimtelijke opbouw.

De Bebouwde kamers, ook het Drijflanen gebied genoemd, kenmerkt zich door een meer open groenstructuur van riet, hakhout en slootjes. Hier worden 33 woningen ontworpen, in vier verschillende typen, die in hun architectuur een familie vormen.

download pdf