Filtronde

Plaats
A27, Bilthoven

Opdrachtgever
Provincie Utrecht

i.s.m.
Climmy Schneider

Ontwerp
2007

Terrein oppervlak
ca. 3,3 ha

Rond de rotonde
Middels de prijsvraag Rond de Rotonde wil de provincie Utrecht nieuwe idee├źn genereren over de inrichting van rotondes in zijn algemeenheid en de dubbele rotonde over de A27 bij Bilthoven in het bijzonder. JSA is  samen met de twee andere gekozen om haar inzending in een tweede ronde uit te werken.

JSA stelt in haar ontwerpbenadering dat het probleem van de rotonde is dat haar vormgeving uitsluitend door verkeerskundige aspecten bepaald lijkt te zijn. De ruimte die overblijft, is letterlijk een restruimte en niet het resultaat van een integrale ontwerpbenadering.

Voorgesteld wordt om de ordening van ruimte vooral vanuit het landschap te benaderen. De oplossing wordt zo tweeledig: Allereerst wordt de infrastructuur zelf geoptimaliseerd. De ‘opstelling’ van verkeersborden, bewegwijzering en lichtmasten wordt vereenvoudigd en waar mogelijk gereduceerd.

Daarbij krijgen de groene middengebieden en bermstroken opnieuw een landschappelijke betekenis. Deze betekenis is ontleend aan de geschiedenis van veen ontginning. Maar in plaats van lagen af te graven wordt nu een laag toegevoegd.

Bij de ‘Filtronde’ filtreert het groene middelhoge middengebied door middel van planten zoals riet en lisdodde het vuile ‘run off’ water van de wegen. Door het afbreken van de verontreinigingen van het verkeer vormt het middengebied van de rotonde de natuurlijke tegenhanger van de infrastructuur. Daarbij verlenen de groene bermen passage aan andere weggebruikers en kleinere diersoorten. Tegelijk is het een passende oplossing voor het open weidelandschap, dat door haar ingetogen groene karakter bovendien het verkeer niet afleid.

De ovonde zelf wordt door middel van rammelstroken en reflecterende kattenogen duidelijk gemarkeerd zodat het voor weggebruikers helder is dat zij zich op een langwerpige rotonde begeven.

Resultaat: tweede prijs

download pdf