Tuin Savchuk

Plaats
Kharkov (Ukr)

Opdrachtgever
Familie Savchuk

i.s.m.
Climmy Schneider en drozdov & partners

Ontwerp
2007

Terrein oppervlak
7.165 m2

Tuinontwerp
Op verzoek van de architect Oleg Drozdov heeft JSA een aantal tuinen in de Oekraïne ontworpen, waaronder het ontwerp voor de tuin van de ‘multipatio’ woning van de familie Savchuk in een buitenwijk van Kharkov. De klassiek ogende villa’s in de omgeving sluiten zich middels hoge muren af van de buitenwereld. En dat maakt de directe omgeving van de woning, met uitzondering van het bijgelegen bos aan de zuidzijde, niet bijzonder aantrekkelijk.

Aan het ontwerp van de tuin voor Savchuk ligt het idee ten grondslag dat de woning zelf haar omgeving dient te creëren: Als bij een traditioneel landhuis wordt de structuur van de tuin vanuit de woning bepaald. De invulling van deze structuur is gebaseerd op de specifieke behoeften van haar bewoners.

De multipatio woning structureert de tuin op twee manieren: Allereerst door haar onafhankelijke positionering ten opzichte van de kavelgrenzen en daarnaast door de verschillende niveaus waarop de woning aansluit. De centrale as door de woning vormt niet alleen de ruggengraat van het ontwerp, maar markeert ook het niveauverschil.

Het deel langs de centrale as heeft een meer formeel karakter. Aan deze ‘formal axis’ worden een groot aantal programma elementen aan elkaar geregen: het entreeplein, het buitenzwembad, de tennisbaan, maar ook de woning zelf. De as gaat stapsgewijs in een curve onder de woning door.

De muur langs deze getrapte as deelt de tuin op in een hoger en een lager gelegen deel. De lagere tuin in het zuiden vormt de achtergrond van het meer formele deel. Dit deel genaamd 'lush wood’ draagt bij aan de wens van de opdrachtgever om zich in het bos te wanen. Het hoger gelegen deel genaamd ‘seasonal park’ heeft een meer open en parkachtig karakter.

De door de opdrachtgever gewenste ‘running track’ biedt de mogelijkheid om dwars door de verschillende delen rondom de woning te gaan. Niet zoals de formele as op een getrapte en rechtlijnige manier, maar op een vloeiend glooiende en gebogen wijze.

download pdf