Tuin Kuznechova

Plaats
Kiev (Ukr)

Opdrachtgever
Famillie Kuznechova

i.s.m.
Climmy Schneider en drozdov & partners

Ontwerp
2007

Terrein oppervlak
7.500 m2

Tuinontwerp

De tuin voor de familie Kuznechova maakt onderdeel uit van een reeks van tuinontwerpen die JSA voor woonhuizen van de architect Oleg Drozdov heeft gemaakt. Het huis is gelegen aan een zijtak van de rivier de Dnper in de villawijk Koncha Zaspa ten noordoosten van Kiev. Het ontwerp en de ligging van de woning vormen samen met de wensen van architect en opdrachtgever de belangrijkste ontwerpuitgangspunten voor de tuin.

Het huis getiteld ‘snake patio house’ is een hellend en geknikt volume, dat oprijst uit het landschap. Het huis sluit zich naar de belendende buurkavels en opent zich aan de zuid- en oostzijde naar haar natuurlijke omgeving. Het tuinontwerp vormt een belangrijke schakel in de relatie van het huis met haar omgeving en de bestaande kwaliteiten vormen daarbij het vertrekpunt.

Het noordelijke deel van het 7.500 vierkante meter grote kavel is begroeid met voornamelijk naaldbomen, het middendeel van de kavel zijn hoger gelegen zandgronden en aan de zuid- en zuidwestzijde grenst het kavel aan het water: bos, duin en water. Door het aanbrengen van natuurlijke borders op de grens van waterkant en hoger gelegen zandgronden wordt het in aanleg duinachtig karakter bestendigd; planten als helmgras, duindoorn, duinroos en wilgenstruik met grijs getinte bladeren zijn terug te vinden in deze natuurlijke borders.

Nabij het huis zijn een aantal kleinere gecultiveerde bloemen en kruidenborders gesitueerd. In vorm en in materialisatie sluiten deze perken zich aan bij de met RVS beklede ronde vorm van het zwembad. Tussen de natuurlijke en gecultiveerde borders ligt een zone met grasborders. Een grote solitaire eik voorziet in een schaduwrijke plek van waaruit men naar de tuin of terug naar het huis kan kijken.

Behalve een tuinontwerp, beplantingsplan en een verlichtingsvoorstel heeft JSA ook de ontwerpen gemaakt voor een paviljoen in het bos en aan het strand. Deze gebouwde objecten voegen zich zoveel mogelijk in de verschillende milieus.