Dirk van den Burgweg

Plaats
Hoek van Holland

Opdrachtgever
Schouten de Jong Projectontwikkeling bv

Stedenbouwkundige
CH & partners

Ontwerp
2008

Bruto vloeroppervlak
8.440 m2

38 grondgebonden woningen
Hoek van Holland is het meest westelijk gelegen deel van de gemeente Rotterdam, dat grenst aan de Nieuwe Waterweg en de Noordzee. Naast strandrecreatie wordt het gebied gedomineerd door kassen en bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.

In het stedenbouwkundig plan van CH & partners aan de Dirk van den Burgweg ontwerpt JSA 38 grondgebonden woningen verdeeld over twee rijen. De rijen zijn opgebouwd uit kleinere bouwblokken van twee-, vier-, of vijfkappers, die verspringen in de rooilijn. De woningen staan rug aan rug, de tuinen gescheiden door een waterpartij.

Het ontwerp kan het best omschreven worden als archetypische maar abstracte Nederlandse baksteen architectuur. De uitgesproken witte kaders om de kozijnen geven de woningen een zekere lichtheid en geven tevens uitdrukking aan de gewenste “polder-architectuur”.