Nova College

Plaats
Heemstede

Opdrachtgever
VOF Nova Heemstede

Ontwerp
2006

Terrein oppervlak
2,5 ha

Stedenbouwkundige studie

In opdracht van VOF Nova Heemstede is een ruimtelijke en programmatische verkenning verricht voor het 2,5 hectare grote terrein van het voormalig Nova College aan de Ir. Lelylaan te Heemstede. De verkenning schetst de ontwikkelingsmogelijkheden bij transformatie van deze voormalige schoollocatie tot een woonomgeving.

De locatie vormt samen met de omgeving rondom het Oude Slot, de naastgelegen weidelanden en de Ringvaart de groene buffer tussen de rijke cultuurhistorie van Heemstede en het dynamisch ‘nieuwe’ polderland van Hoofddorp.

In de visie van deze studie is het herstellen van de relaties en dan met name de relatie met de slottuin rondom het oude Slot, het belangrijkste uitgangspunt. Door het herstellen van de fysiek ruimtelijke verbindingen met de omgeving, in combinatie met de inbreng van woonprogramma op de locatie van het voormalige Nova College zelf, kan de locatie een belangrijke schakelfunctie hebben richting de bestaande woonwijk.

Op de locatie wordt temidden van het groen een woonprogramma beoogd dat tegemoet komt aan de lokale behoefte. Door een compacte manier van bouwen op en rond een (bestaande kelder) dek, kan het omliggende bestaande groene karakter gehandhaafd en deels versterkt worden.

download pdf