Bospolder

Plaats
Rotterdam

Opdrachtgever
Com.Wonen

Stedenbouwkundige
dS+V / Geurst & Schulze architecten

i.s.m.
Claus en Kaan architecten Rotterdam

Ontwerp
2006

Bruto vloeroppervlak
17.520 m2

108 woningen in Punt 2 & Schipper 2

De 19e eeuwse wijk Bospolder-Tussendijken is decennia lang onderwerp van herstructurering. In de meest recente plannen wordt daarbij voor het eerst ook gestreefd naar integratie van hogere inkomensgroepen, binnen een in culturele achtergrond zeer diverse wijk.

De deelplannen Punt 2 en Schipper 2, met in totaal 226 woningen, maken onderdeel uit van het stedenbouwkundig masterplan ‘Punt-Schippersbuurt’. In dit masterplan wordt niet alleen inspiratie gezocht in de oorspronkelijke kwaliteiten van de 19e eeuwse architectuur, maar ook in het karakter van mediterrane steden met het doel beter aan te sluiten bij de wensen van nieuwe bevolkingsgroepen.

In tegenstelling tot de omliggende gesloten bouwblokken zijn Punt 2 en Schipper 2 opgezet als ‘transparante bouwblokken’. De bouwblokken bestaan uit een aantal stroken die in een lamellenstructuur zijn geformeerd, met daartussen binnentuinen.

Binnen deze transparante bouwblokken zijn door JSA vier tussenblokken en twee eindblokken ontworpen met in totaal 108 woningen. Voor de tussenblokken wordt ingezet op een rug-aan-rug typologie. In de eindblokken zijn op de begane grond doorzonwoningen gelegen. In de koppen van de verschillende bouwdelen aan de Hudsonstraat worden naast appartementen de collectieve voorzieningen voor het bouwblok gesitueerd.

Zo ontstaan zes sculpturale bouwblokken, varierend in hoogte tussen de 3 en 6 bouwlagen - afgetrapt naar de wijk - die royaal van balkons, terrassen en loggia’s zijn voorzien en zich maximaal openen naar de binnentuinen. Voor de materialisatie van de bouwblokken is gezocht naar een beeldtaal die zowel aansluit op de 19e eeuwse Rotterdamse baksteen architectuur, als op mediterrane architectuur, waarbij de omgang met zonlicht een belangrijk motief is.

visuals: A2studio

download pdf