Inarihof, Waterrijk

Plaats
Woerden

Opdrachtgever
Heijwaal cv

Stedenbouwkundige
West 8

Ontwerp
2006

Realisatie
2009

Bruto vloeroppervlak
3.500 m2

22 grondgebonden woningen
Grenzend aan de natuurplas Breeveld enerzijds en de recreatieplas Cattenbroek anderzijds biedt het stedenbouwkundig plan Waterrijk van West 8 in Woerden plaats aan 900 woningen op vier wooneilanden met een aan de historische ‘Hollandse waterstad’ refererend karakter.

Het plan Inarihof, gelegen op het meest noordelijke eiland, kenmerkt zich door een pandsgewijze opbouw van een gesloten bouwblok, rondom een collectieve buitenruimte, waarbij het parkeren op het maaiveld, half onder de woningen en half onder dek op eigen terrein is opgelost. Hierdoor zijn alle woonvloeren verhuisd naar de eerste verdieping en voorzien van een groot terras, van waaruit met een trap het verhoogde middenterrein aan de achterzijde van de woning betreden kan worden.

De panden zijn afwisselend door Mix en JSA ontworpen, waardoor een grote mate van diversiteit in de gevels van de bouwblokken ontstaat. Geen lange reeks gelijke woningen, maar verschillend ontworpen huizen naast elkaar.

JSA heeft een drietal basistypen ontworpen: tussenwoningen, poortwoningen en hoekwoningen. Niet alleen de indeling maar ook het ontwerp en de materialisatie van de gevels zijn door bewoners zelf te kiezen. Hiertoe heeft JSA een set verschillende gevels ontworpen; in twee of in drie delen geleed, met ramen of met openslaande deuren, in hardsteen of in baksteen en met een kap of een rechte gevel. Hierdoor ontstaat een keur aan verschillende woningen die herkenbaar zijn in hun individualiteit.

Fotografie: ARCASA

download pdf