Tiendhoek II

Plaats
Lekkerkerk

Opdrachtgever
QuaWonen (vh Provesta Wonen)

Ontwerp
2005

Terrein oppervlak
2,4 ha

Stedenbouwkundige studie
In de komende jaren zal in de gemeente Nederlek een groot aantal woningen gebouwd worden. In de structuurvisie worden binnen de kernen Krimpen aan de Lek en Lekkerk ongeveer 30 locaties aangewezen waar deze woningen gebouwd kunnen worden. Deze locaties zijn voornamelijk herstructurerings-locaties. In de kern Lekkerkerk is het gebied ten oosten van de Weidelaan de enige grotere inbreidingslocatie binnen de rode contouren uit het Streekplan Zuid-Holland Oost.

De woningbouwontwikkeling in dit gebied, ook wel bekend onder de naam Tiendhoek II, zal in grote mate moeten voorzien in de lokale woningbehoefte voor het komend decennium. De te bouwen woningen zullen daarom vooral een goede aanvulling moeten zijn op de bestaande voorraad. Daarbij valt te denken aan een gevarieerd aanbod voor zowel starters als doorstromers, met zowel kleine als grote woningen, goedkoop als duur, koop als huur en zowel grondgebonden als appartementen. Behalve projectmatige bouw is het ook de bedoeling dat er bouwkavels worden uitgegeven ten behoeve van individuele zelfbouw.

In opdracht van de woningcorporatie QuaWonen is een ruimtelijke en programmatische verkenning verricht. In de verkenning worden aan de hand van verkavelingstudies zowel de uitgangspunten op het niveau van de structuur als de beoogde ruimtelijke kwaliteiten onderzocht. De vraag of het water een informeel of formeel karakter heeft, het programma gemengd of geclusterd is en de woningtypologie een gesloten of open karakter heeft, komt daarbij onder andere aan de orde. Het uiteindelijk gepresenteerde kappenmodel waarin kleinschalige en grootschalige objecten gemengd zijn, sluit nauw aan bij de informele kwaliteiten van de landelijke omgeving.

download pdf