Westerstein, Hoogvliet

Plaats
Rotterdam

Opdrachtgever
Estrade Projecten

Ontwerp
2005

Bruto vloeroppervlak
3.500 m2

Meervoudige opdracht: 24 appartementen en parkeervoorzieining

De naoorlogse wijk Hoogvliet is onderwerp van herstructurering en vernieuwing. De van oorsprong ruime opzet van de wijk, maakt het mogelijk om behalve een kwaliteitsslag ook een verdichtingsslag te maken. In opdracht van Estrade Projecten heeft JSA een studie verricht naar het realiseren van 26 zorgwoningen, inclusief de daarbij behorende parkeervoorziening.

JSA heeft de opgave aangegrepen om de bestaande onooglijke situatie op het maaiveld rondom de bestaande hoogbouw van Westerstein grondig te verbeteren. Het bestaande parkeerterrein wordt getransformeerd tot een gebied waarin parkeren en groen geintegreerd worden. Ten behoeve van de nieuwbouw wordt het gebouwd parkeren onder het gebouw, maar wel op maaiveld opgelost. Dit parkeren wordt afgeschermd door groene gevels.

Deze oplossing biedt een aantal voordelen. Ten eerste wordt hiermee op eenvoudige en ontspannen wijze de toegankelijkheid van de garage gewaarborgd. Ten tweede biedt deze oplossing de mogelijkheid om het voor een kelder gereserveerde budget te implementeren in een aantrekkelijker woonverdieping.

In plaats van de standaard galerij / balkon type wordt een structuur voorgesteld die het geheel van private en collectieve buitenruimten opwaardeert. De woonverdieping is te lezen als een groot dek waarop twee clusters met in totaal zes woningen los van elkaar geplaatst zijn. Rondom deze clusters resteert ruimte voor de ontsluiting van de appartementen, voor een terras in de zon, een plek om beschut over de omgeving uit te kijken of een plek om elkaar te ontmoeten. In de verschijningsvorm van het gebouw domineren drie ‘zwevende’ horizontale dekken.

download pdf