Concerthouse

Plaats
Kristiansand (N)

Opdrachtgever
Norwegian Association of Norwegian Architects

Ontwerp
2004

Prijsvraag: theater- en concertgebouw

Het ontwerp voor het nieuwe theater- en concertgebouw voor Kristiansand in Noorwegen is er op gericht om de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten van de locatie optimaal te benutten. Met name de ligging aan het water, het uitzicht vanaf de heuvels over stad en zee, het hoogteverschil in het terrein en een potentiele bakenfunctie op de kop van het voormalige haventerrein worden daarbij als essentiele elementen gezien.

Met betrekking tot het programma van het gebouw wordt veel aandacht besteed aan een heldere ontsluiting, een optimale scheiding van publieke en ondersteunende functies, een goede routing in het publieke domein, een foyer die recht doet aan de wens om deze multifunctioneel te kunnen gebruiken en natuurlijk aan zalen die maximaal geschikt zijn voor verschillende vormen van gebruik.

In het ontwerp vormt de verticale scheiding tussen een publieke en meer facilitaire route een belangrijk uitgangspunt. Concreet betekent dit een schema waarbij het publiek het gebouw van boven betreedt, terwijl de ontsluiting voor artiesten, expeditie en personeel op het laaggelegen kadeniveau is georganiseerd.

Het hoog betreden van het theater- en concert-gebouw, op circa 14 meter boven kadepeil, maakt het bezoekers mogelijk om op theatrale wijze het gebouw te doorlopen. Dit publieke dek vervult een wezenlijke rol in de organisatie en structuur van het gebouw. Het dek is te zien als een grote gevouwen vloer, die alle publieke functies faciliteert. Zo zijn de onderste rijen van de theater- en concertzaal er als kuipen in gevormd, terwijl de foyer, met al haar vormen van multifunctioneel gebruik, in de contramal van deze zalen een plaats krijgt.

download pdf