Studentenhuisvesting TU Delft

Plaats
Delft

Opdrachtgever
Stichting Duwo, Delft

Ontwerp
2003

Bruto vloeroppervlak
20.625 m2

Ontwerp: 400 gestapelde studentenwoningen

Op de campus van het TU terrein te Delft is het ontwerp gemaakt voor een complex met 386 studentenwooneenheden en circa 700 m2 sportvoorziening. De locatie, centraal gelegen aan de Mekelweg tegenover de faculteit Bouwkunde, met hoge platanen in orthogonaal grid, is markant en beeldbepalend voor de beleving van de Mekelweg als centrale universiteits-as. De positionering van het gebouw naast het sportcentrum maakt het mogelijk een aantal zwakke plekken in de huidige situatie te verbeteren.

Het concept is gebaseerd op twee samenhangende thema’s. Ten eerste het thema van het opgetilde volume op een transparante plint, dat aansluit, in functie en verschijning, op de bestaande sportvoorzieningen in het maaiveld. Ten tweede het thema van de versnipperde en over het bouwblok verdeelde fietsenstallingen, die een aanzienlijk deel van het programma vormen. Het leidmotief dat zich hieruit heeft ontwikkeld is een doorgaande, oplopende hellingbaanstructuur, om het complex met de fiets goed toegankelijk te maken.

Zo ontstaat een gebouw waarin de woningen meelopen met een zich omhoog draaiende infrastructuur. Iedere 23 meter verspringt de vloer een meter, waarbij de verdiepingen als het ware over elkaar omhoogkruipen. Omdat de hellingbaan zowel in het midden van het gebouw als aan de buitenzijde loopt, worden de kamers ofwel vanuit een binnencorridor, ofwel vanaf een open galerij ontsloten. Doordat de hellingbaan per lengte een verdieping overbrugt, komt deze maar een keer per twee verdiepingen voor. Een stereotiepe verdieping bevat naast de studentenwoningen een fietslift en een personenlift, twee trappenhuizen en twee fietsenbergingen.

download pdf