Andreas Ensemble

Plaats
Amsterdam

Opdrachtgever
Stadsdeel Slotervaart

Stedenbouwkundige
Palmboom & van den Bout

Ontwerp
2002

Bruto vloeroppervlak
75.700 m2

Studieopdracht
Het plangebied - het terrein van het voormalige Andreas ziekenhuis - ligt op het ‘snijvlak van verschillende werelden’ met in het oosten de vooroorlogse stad en haar gesloten bouwblokken, in het westen de open strokenverkaveling van de tuinsteden en op het grensvlak de Rijksweg A10. In de opdracht (400 woningen + 20.000 m2 voorzieningen) wordt de vraag gesteld om twee modellen te onderzoeken; een model met behoud & hergebruik en een model met sloop van het bestaande ziekenhuis.

Binnen de vraag naar de mogelijkheden voor behoud van het bestaande complex wordt voorgesteld om het hoofdcomplex in zijn integrale en zuivere H-struktuur te behouden voor hergebruik. Zo ontvouwt zich een stedenbouwkundig model vanuit twee entiteiten; het bestaande hoofdgebouw als solitair en de in het RPvE omschreven ‘slab’ langs de Lelylaan als wandvormend element (voorgeschreven rooi).

Binnen de opgave om het bestaande ziekenhuis te slopen wordt voorgesteld om de drie paviljoens te behouden; het restaurant, de kapel en het Japanse paviljoen. Juist deze kleinere gebouwen passen goed in het voorgestelde concept van een bewoond park. Zo ontvouwt zich een stedenbouwkundig model vanuit twee entiteiten; de drie paviljoens in het groen en de in het RPvE omschreven ‘slab’ langs de Lelylaan als wandvormend element. Bij sloop worden de potenties van de locatie vooral gevonden in haar parkachtige setting in de luwte van de oksel van de A10 en de Lelylaan als feitelijke kop van het Rembrandpark.

download pdf