Coolsingel 2-44

Plaats
Rotterdam

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Ontwerp
2001

Bruto vloeroppervlak
62.000 m2

Prijsvraag: stadskantoor

De prijsvraag is uitgeschreven als een idee├źn competitie voor een nieuw stadskantoor voor de Gemeente Rotterdam. In tegenstelling tot hetgeen in het prijsvraag programma staat blijft in ons voorstel het bestaande stadskantoor behouden. Vanuit het idee dat het centrum van Rotterdam nog lang niet af is, wordt aangesloten op recente ontwikkelingen die het stedelijk weefsel niet uitdunnen, sloop, maar juist verdichten. Door superpositie, dubbel grondgebruik en programmatische intensivering en hergebruik wordt verder gebouwd aan het centrum van de stad.

Het stadskantoor zelf vormt vanuit haar programma het ideale motief om aan deze benadering uitdrukking te geven. Als intermediair tussen bestuur en burgers, als huiskamer van Rotterdam, als real-time servicedesk, als ruimte voor de mooiste dag in je leven of als gelegenheidskantine van de plaatselijke voetbalclub lijkt zij als geen ander geschikt om zich, soms opzichtig, soms verstrooid, als toevoeging aan het bestaande straatbeeld te presenteren. Om dit te bereiken wordt het gehele ‘eiland’ tussen Coolsingel, Meent, Pompenburg en Haagse Veer als grondvlak voor het programma beschouwd.

Door de ontsluiting voor snel en langzaam verkeer verdiept aan te leggen is het mogelijk het oorspronkelijke maaiveld vrij van autoverkeer te maken en de monumentale gebouwen aan de Coolsingel op een groen veld te zetten. Het kantoorprogramma van het stadskantoor wordt daarbij verspreid over acht torens die toegevoegd worden aan de bestaande bebouwing.

Wij hebben getracht het stadskantoor uit te drukken als een toegevoegd stadsbeeld, niet geisoleerd binnen de rooilijn maar verweven met de bestaande bebouwing. Een toevoeging op het straatbeeld van Rotterdam zoals dat zich sinds zestig jaar vrijwel dagelijks verder ontwikkelt.

download pdf