Bedrijventerrein Treurenburg

Plaats
Den Bosch

Opdrachtgever
Gemeente Den Bosch, Dienst Stadsontwikkeling

Ontwerp
2001

Bruto vloeroppervlak
128.222 m2

Beeldkwaliteitsplan
In opdracht van de Gemeente ’s Hertogenbosch is een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het bedrijventerrein Treurenburg, gelegen in de periferie ten noorden van de A59 en ten westen van de spoorlijn Amsterdam - Maastricht. Deze strip, van circa 2 kilometer lengte bij een maximale breedte van 80 meter, zal door de Gemeente, in samenwerking met marktpartijen, als bedrijventerrein worden ontwikkeld.

De ruimtelijke hoofdopzet van het terrein wordt gevormd door de stedenbouwkundige typologie van een reeks bouwblokken, allen programmatisch te zien als bedrijfsverzamelgebouwen. De beeldkwali-teit van het bedrijventerrein als geheel zal echter evenzeer worden bepaald door de inrichting van de openbare ruimte.

Uitgangspunt bij de uitwerking van de bouwblokken is dat de strip zich als een duidelijk herkenbare stedenbouwkundige eenheid manifesteert. Elk blok ligt als een object met een alzijdige oriƫntatie in een groen landschap, dat afhankelijk van de positie in het plan een bebost aflopend dijktalud of een waterlandschap is. Vanuit de ontsluitingsweg is telkens een centraal hof bereikbaar dat uit de massa van het blok is weggesneden. In tegenstelling tot gebruikelijke orthogonale binnenhoven is de vorm van dit hof puur functioneel ontstaan vanuit de draaicirkels van verschillende typen transport: solowagen, truck met oplegger en voorwagen met aanhanger.

download pdf