Winnende tender The Hudsons!
13.03.2017

Team ERA Contour, BPD Gebiedsontwikkeling, JSA, CULD en A2STUDIO wint de tender voor de invulling van de  Hudsonstraat-locatie in Rotterdam!

De 19e-eeuwse wijk Bospolder Tussendijken is al decennia lang onderwerp van herstructurering. In de meer recente plannen wordt daarbij voor het eerst gestreefd naar integratie van hogere inkomensgroepen, binnen een in culturele achtergrond zeer diverse wijk. 

Door het introduceren van 5 ‘Bospolderse Scherven’; 5 compacte gesloten bouwblokken met in totaal 142 woningen/appartementen, ontstaat een zeer gedifferentieerd woonprogramma met unieke binnentuinen op dekniveau. Tussen de bouwblokken bevinden zich 5 elegante doorsteken, die het Dakpark op een vanzelfsprekende wijze met de achterliggende buurt verbinden.

In de verschijningsvorm en materialisatie is gezocht naar een beeld dat enerzijds aansluit op de 19e-eeuwse Rotterdamse baksteen architectuur, terwijl het zich anderzijds opent richting het Dakpark.

Naar verwachting start de verkoop van ‘The Hudsons’ na de zomer in 2018, waarna de bouw in januari 2019 zal beginnen.

naar projectomschrijving