Klaar voor de zomer!
05.05.2016

Het appartementencomplex Vermiljoen, onderdeel van het plan Mozaiek te Woerden, is bijna klaar! Het gebouw vormt een belangrijke hoeksteen van het totale woningbouwplan aan de recreatieplas Cattenbroek. Met haar ligging aan het water en de lichtgelige kleurstelling van de hekwerken en Franse balkons, heeft de plek een bijna mediterrane ambiance gekregen. Dat wordt nog eens versterkt door de horeca voorziening met terras op de hoek van het gebouw, die benadrukt wordt door een in lichte natuursteen opgetrokken plint en die de plek enorm zal verlevigen aan de plas.

Na de oplevering van de grondgebonden woningen Magenta en het appartementen- complex Vermiljoen, zullen de naast gelegen Promenade- en Oeverwoningen na de zomer worden opgeleverd. Deze delen van het plan zijn pandsgewijs en kopersgericht ontwikkeld, waarbij de woningen afwisselend door JSA en MIX ontworpen zijn. 


naar projectomschrijving 


terug