Omgevingsvergunning Zonnehof
30.10.2013

Op 8 augustus 2013 is de Omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van de twee basisscholen op de Zonnehof-locatie in Duivendrecht. Dit project is ontworpen in samenwerking met Architect Theo Kupers en visualisatiebureau A2 STUDIO.

Medio november zal de aanbesteding van de aannemer plaatsvinden, waarna nog in dit jaar opdracht voor de bouw zal worden gegeven. De oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2015.

Momenteel treft de Gemeente voorbereidingen voor het bouwrijp maken van het werkterrein. Speciale aandacht gaat hierbij naar het behoud van en onderhoud aan de beeldbepalende bomen op en rondom de schoollocatie. Ook verwachten we dat binnenkort een eerste begin zal worden gemaakt met het ontwerp van de naastgelegen natuurspeeltuin.

naar projectomschrijving

naar website Theo Kupers Architect

naar website A2 STUDIO