Visiepresentatie Kolenkitbuurt
17.06.2013

JSA is samen met architect Theo Kupers uitgenodigd hun visie te presenteren voor 'Kolenkitbuurt fase 2'. Het project is onderdeel van een groter plan voor vergaande stedelijke vernieuwing van een naoorlogse woonwijk in Amsterdam-West en omvat naast 72 verschillende typen sociale huurwoningen een brede buurtschool met basisschool , kinderdagverblijf, gymzaal en ruimte voor vroeg- en voorschoolse educatie.

Het ontwerp voorziet in verschillende soorten van publieke en semi-publieke ruimten waar ontmoetingen mogelijk worden gemaakt. Hierbij is met name veel aandacht besteed aan het creƫren van goede overgangen naar de precies ontworpen woningen, de buitenruimtes, de school en de omliggende buurt.

De  compact georganiseerde brede school vervult met het openbare schoolplein een belangrijke centrale rol in dit plan. Met korte looplijnen, goede zichtlijnen en verschillende ruimten waar gezamenlijke activiteiten mogelijk worden gemaakt, faciliteert dit schoolgebouw niet alleen het onderwijs maar kan ook een platform in de wijk zijn.

visuals: A2Studio