DO basisscholen Zonnehof gereed
27.02.2013
In samenwerking met architect Theo Kupers en visualisatiebureau A2Studio vordert het ontwerp voor de twee basisscholen in Duivendrecht in rap tempo.

Binnen een meer generieke opzet van het gebouw is de interne organisatie voor iedere school specifiek ontworpen. Hierdoor bezit het gebouw twee geheel verschillende ruimtelijke karakteristieken. Openbare Basisschool ‘de Grote Beer’ is georganiseerd in specifieke onderwijsclusters, aan separate leerpleinen. De A. Bekemaschool hanteert de theorie van ‘dunn & dunn leerstijlen’ en heeft zijn compacte basislokalen (basecamps) geordend rondom grote centrale leerpleinen.

Het definitief ontwerp is zojuist gepresenteerd aan de opdrachtgevers. Volgens planning zal er nog dit jaar na de zomervakantie gestart worden met de bouw. De oplevering wordt verwacht in de herfst van 2014. Uiteindelijk dient het nieuwe schoolgebouw na de herfstvakantie in 2014 in gebruik genomen te worden.

naar projectpagina Zonnehof

naar website Theo Kupers
 

naar website A2Studio