Bouwvergunning Hogeweg veld 1
18.12.2012
Het gebied rond de Hogeweg in Amersfoort, het Hogekwartier, ondergaat de komende jaren een complete verandering. Aan weerszijden van deze nieuwe stadslaan worden woningen, een zwembad en sportvoorzieningen gebouwd. Tevens wordt een verbinding gemaakt tussen de wijken Liendert en Schuilenburg door middel van de nieuwe Buurtas die ongelijkvloers met de Hogeweg zal kruisen.

JSA maakt het ontwerp voor het eerste veld dat wordt gerealiseerd, prominent gelegen aan de nieuwe Buurtas. In opdracht van woningcorporatie de Alliantie wordt gewerkt aan een gesloten bouwblok met 90 huur- en koopwoningen, een hostel voor drugsverslaafden en bedrijfsruimten. Onder het blok wordt een verdiepte parkeergarage gebouwd, met daarop een groene binnentuin.

Inmiddels is de bouwvergunning voor veld 1 afgegeven, en wordt hard gewerkt aan de bestekstukken voor de aanbesteding. De planning is om medio 2013 aan te vangen met de bouw. Op de projectpagina is de laatste stand van zaken te zien, aan de hand van een aantal prachtige visualisaties van A2Studio.

naar projectpagina Hogeweg

naar website Hogekwartier