Nieuw Crooswijk in de Architect
12.10.2012
In de oktober editie van het tijdschrift de Architect is het recent gerealiseerde project van JSA in Nieuw Crooswijk gepubliceerd. In een thema-artikel over stedelijke vernieuwing wordt het eerste bouwblok in het Wandeloordgebied uitgebreid besproken.

West8 heeft voor de vooroorlogse wijk Crooswijk in Rotterdam een nieuw stedenbouwkundig masterplan gemaakt, in het kader van de herstructurering van dit gebied. De oude wijk, bestaande uit ondiepe bouwblokken, is voor een groot deel gesloopt. Hiervoor in de plaats komen royale straten, groene lanen en open ruimtes, waaraan gesloten, pandsgewijs opgebouwde bouwblokken worden ontsloten.

Er worden zowel grondgebonden woningen als appartementengebouwen gebouwd, met een mix van koop en huur. JSA heeft in het eerste bouwblok 35 appartementen in 2 gebouwen en 10 eengezins-
woningen ontworpen, aan de hand van een duidelijk architectonisch thema; de erker. Of zoals Harm Tilman het in het artikel omschrijft:

Jeroen Schipper koos voor een andere richting door de appartementen uit te rusten met erkers die zijn ingelegd in wit gestucte gevelbanden, en door de grondgebonden woningen op de woonverdieping een bloemkozijn te geven. Ondanks alle variatie oogt het bouwblok echter verrassend homogeen.“

naar artikel in de Architect

naar projectomschrijving Nieuw Crooswijk