Opdracht 2 scholen Zonnehof!
02.10.2012
JSA is samen met architect Theo Kupers en visualisatiebureau A2Studio geselecteerd voor het ontwerp en de bouwkundige uitwerking van 2 basisscholen te Duivendrecht. In een aanbestedingsprocedure, waaraan 7 partijen deelnamen, is de visie van JSA/Kupers/A2 als beste beoordeeld.

Sinds medio 2012 hebben de architecten Theo Kupers en Jeroen Schipper hun samenwerking geïntensiveerd. Ze zijn er van overtuigd dat het samenvoegen van hun portfolio’s een meerwaarde vormt in de huidige, veranderende markt. Jeroen Schipper heeft een oeuvre opgebouwd waarin de nadruk is komen te liggen op de woningbouw. Het werkgebied van Theo Kupers heeft zich opvallend toegespitst op onderwijsgebouwen. Hun eerste gezamenlijke pitch voor een onderwijsgebouw in Duivendrecht was direct succesvol.

De opgave betreft het ontwerp en de uitwerking van een gecombineerde nieuwbouw voor basisscholen De grote beer en de A. Bekemaschool, in één gebouw van 3.200 m2 bruto vloeroppervlak, in het Zonnehofgebied in het centrum van Duivendrecht. Op deze groene en parkachtige locatie zal de nieuwbouw, omgeven door grote volgroeide bomen, worden gerealiseerd.

Begin oktober 2012 zal met de planontwikkeling worden begonnen, waarbij in een vlot doorlopend proces de bouw over een jaar zal starten. Uiteindelijk dient het nieuwe schoolgebouw na de herfstvakantie in 2014 in gebruik genomen te worden.

naar website Theo Kupers

naar website A2STUDIO