DO Hogeweg blok 1 gereed
05.06.2012
Onlangs heeft JSA het definitief ontwerp afgerond voor blok 1 aan de Hogeweg in Amersfoort. In opdracht van de Alliantie wordt gewerkt aan het eerste deelplan binnen het stedenbouwkundig plan Hogekwartier, met 90 huur- en koopwoningen, een hostel en bedrijfsruimten, op een verdiepte parkeergarage, met daarop een groene binnentuin.

Waar de Hogeweg in de bestaande situatie een rijweg in het groen is tussen de naoorlogse wijken Liendert en Schuilenburg, zal deze in de toekomst wijzigen in een stedelijke laan die aan weerszijden door gesloten bouwblokken wordt geflankeerd. Daarbij wordt aan de meest oostelijke zijde van het ontwikkelingsgebied een ongelijkvloerse kruising met de Hogeweg gerealiseerd - de Buurtas - die de aanpalende wijken beter met elkaar zal verbinden. Blok 1 ligt op de kruising van de Buurtas en de Hogeweg, en vormt samen met blok 2 de toekomstige entree tot het centrum.

Het ontwerp zoekt zowel aansluiting bij de typologie van het nieuwe stedenbouwkundige plan, met zijn gesloten bouwblokken die zijn opgebouwd uit verschillende programmatische korrels, als bij de beeldtaal van de wederopbouwarchitectuur in de directe omgeving, met zijn lichte kleurstelling en witte betondetails.

naar projectomschrijving