Selectie Hogekwartier Amersfoort
30.08.2011
JSA is geselecteerd voor het ontwerp en de uitwerking van het eerste bouwblok in het plan Hogekwartier te Amersfoort. Het masterplan, dat in opdracht van woningcorporatie De Alliantie en de Gemeente Amersfoort door KCAP is ontworpen, voorziet in de herstructurering van het gebied rond de Hogeweg, door de bouw van circa 800 woningen, een sportaccommodatie (zwembad met sporthal) en een Buurtas die de aangelegen buurten Liendert en Schuilenburg verbindt.


Het eerste bouwblok, dat prominent gelegen is aan de Hogeweg en aan de nieuw aan te leggen Buurtas, voorziet in circa 65 appartementen, 18 eengezinswoningen, een hostel voor drugsverslaafden, winkel- en werkruimten, een parkeergarage en een collectieve binnentuin. Het totale bouwblok beslaat daarmee ongeveer 15.800 m2.

In de visie van JSA wordt een helder en aansprekend stadsblok ontworpen, dat de entree tot de oostzijde van Amersfoort markeert, de plinten op straatniveau verlevendigt en een aangenaam woonmilieu rondom een groene binnenruimte biedt. Daarnaast wordt het parkeren ondergronds in een halfverdiepte parkeerkelder opgelost. Inmiddels is met het voorlopig ontwerp een start gemaakt. De planning is dat de start van de bouw nog voor 1 januari 2013 zal plaatsvinden.

naar website Hogekwartier