Twee projecten JSA in De Architect
15.06.2009
In de juni-editie van het tijdschrift De Architect worden twee projecten van JSA behandeld.

In een thema-artikel over stedelijke vernieuwing wordt het project Nieuw Crooswijk besproken. West8 heeft voor de vooroorlogse wijk Crooswijk in Rotterdam een nieuw stedenbouwkundig masterplan gemaakt, in het kader van de herstructurering van dit gebied. De oude wijk, bestaande uit ondiepe bouwblokken, is voor een groot deel gesloopt. Hiervoor in de plaats komen royale straten, groene lanen en open ruimtes, waaraan gesloten, pandsgewijs opgebouwde bouwblokken worden ontsloten. Er worden zowel grondgebonden woningen als appartementengebouwen voorzien, met een mix van koop en huur. JSA is één van de 5 architectenbureaus die momenteel aan het deelplan Wandeloordgebied werken. De bouw van dit deel zal in het najaar starten.

De oplevering van het Westerdokseiland in Amsterdam komt uitgebreid aan bod in het artikel “Dicht dichter dichtst”. Dit nieuwe stuk stad is één van de laatste locaties langs de zuidelijke IJ-oevers die is herontwikkeld na het wegtrekken van de vroegere (haven)activiteiten. De nieuwe bebouwing bestaat uit verschillende typen woningen, kantoor- en bedrijfsruimte. Bij elk van de vier bouwblokken, Westerkaap I, Westerkaap II, VOC Cour en La Grande Cour, is op een andere manier omgegaan met de semi-openbare binnenhoven.
De gebouwen die JSA heeft ontworpen maken deel uit van de VOC Cour. Dit blok kent de grootste binnenhof, met aaneengesloten zelfstandige bouwblokken er om heen. Karakteristiek voor de gebouwen van JSA is de continue huid van metselwerk die alle dichte geveldelen bekleedt. Of, zoals de auteur van het artikel het stelt: “Jeroen Schipper Architecten laat de bakstenen dansen: de rondom gemetselde loggia’s en balkons zijn zowel robuust als buitengewoon sierlijk”.

naar De Architect

naar projectomschrijving Nieuw Crooswijk

naar projectomschrijving Westerdokseiland