Profiel

JSA is een bureau voor architectuur, stedenbouw, interieur en buitenruimte. De opgaven waaraan wordt gewerkt varieren van haalbaarheidsstudie tot volledige opdracht en van globaal stedenbouwkundig plan tot gedetailleerd interieurontwerp. In de afgelopen jaren zijn in opdracht van private en publieke partijen uiteenlopende woningbouwprojecten en utiliteitsbouwwerken gerealiseerd.

Het blijft ons belangrijkste oogmerk om de door de opdrachtgever geformuleerde wensen aan de hand van een helder concept te vertalen in een concreet object. In een proces van tekenen en rekenen, verbeelding en overtuiging, wensen en mogelijkheden is het onze doelstelling om in samenspraak met alle betrokken partijen gefocust te blijven op het gebouwde resultaat.

Het begrip Duurzaamheid in relatie tot architectuur gaat natuurlijk over de energiebalans van het gebouw, of de toepassing van duurzaam geproduceerde materialen. Maar architectonische duurzaamheid gaat ook over de betekenis en functionaliteit van een gebouw over een langere periode. En het vermogen van een gebouw om aangepast te kunnen worden aan wijzigende omstandigheden, en tegelijkertijd zijn waarde en authenticiteit te behouden.

Daarbij willen wij ons sterk maken voor de kwaliteit van het gerealiseerde werk. Voor een architectuur die de wensen van toekomstige gebruikers als vertrekpunt neemt. Voor een zorgvuldige en doordachte architectonische detaillering. Voor een duurzame architectuur, in de meest letterlijke zin van het woord; Architectuur die de tand des tijds kan doorstaan.

JSA wil nadrukkelijk met gebouwde werken en vakinhoudelijk onderzoek bijdragen aan het architectonisch en stedenbouwkundig discours.

download pdf profiel

download pdf duurzaamheid