Jeroen Schipper

Mijn interesse voor architectuur betreft in het bijzonder een fascinatie voor het realiseren van ideeen. Architectonische ideeen over de relatie tot de context, de ruimtelijke vertaling van het programma, de betekenis van vorm of de bewerking van materiaal. Je zou het ook een fascinatie voor de stoffelijkheid van architectuur kunnen noemen.

Bij elke opgave is het daarbij mijn inzet om in een vroeg stadium tot de kern van het vraagstuk te komen, van waaruit ideeen zo helder mogelijk uitgewerkt worden. Naast de locatie gebonden parameters zijn in dit proces de wensen van de opdrachtgever essentieel. Het blijft mij boeien om het gegeven programma van eisen om te zetten in een functioneel en ruimtelijk bouwwerk dat zich op een uitgesproken wijze tot zijn omgeving verhoudt en de zinnen kan beroeren. Binnen deze werkwijze staat voor mij niet het concept op zichzelf centraal maar juist het realiseren daarvan.

De voorliefde voor het maken vertaalt zich in onze manier van werken. Vanaf het moment dat met een project gestart wordt, worden concepten en ontwerpideeen aan de hand van modellen, visualisaties, mock-ups en tekeningen op hun mogelijkheden en bestendigheid onderzocht. Het maken is in dit proces zowel simulatie als werkelijkheid, zowel een manier om ideeen te toetsen, als een techniek om binding te houden met het proces van realisatie.

In mijn ogen is een ontwerp gereed als het werk 1:1 gemaakt is. Alleen in het gebouwde object kunnen architectonische visies, ideeen, verwachtingen of beloftes overtuigen.

geboren
5 Februari, Ede, 1966 >
school
VWO, Nijmegen, diploma, 1978 - 84
studie
Bouwkunde, TU Eindhoven, diploma, 1984 - 90
gastdocent
Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Delft, Arnhem, 1990 >
werk
architect bij Mecanoo architekten, Delft, 1991 - 93
beurs
werkbeurs Fonds voor Beeldende Kunsten, Amsterdam, 1994
bureau
JSA (jeroen schipper architecten bv), Rotterdam, 1995 >
lid
commissie voor Welstand en Monumenten, Rotterdam, 2004 - 09
partnerschap
met Stijnie Lohof, stedenbouwkundige, 2006 >
oprichter
Orange architects bv, met A2Studio en HofmanDujardin, Amsterdam / Rotterdam, 2010 > 
lid
commissie III voor Welstand en Monumenten, Amsterdam, 2011 -12
voorzitter
commissie III voor Welstand en Monumenten, Amsterdam, 2012 >