De Volkskrant, 28 juli 2014
'Schitterende schortjes' rebuilding of Nieuw Crooswijk, Hilde de Haan, pp 4-5
07.2014

Hilde de Haan describes in this article the renewal of the district New Crooswijk, in Rotterdam, with JSA as one of the participating architects.